ขับถ่ายที่ดีไม่ใช่แค่ถ่ายทุกวัน

ขั บ ถ่ า ย ที่ ดี Xไม่ใช่แค่ขับถ่ายทุกวัน

เวลาขับถ่ายที่ดีคือตี 5 ถึง 7 โมงเช้า เพราะช่วงเวลานี้ลำไส้ใหญ่ทำงานขับกากอาหารออกจากร่างกาย 


>การดื่มน้ำสะอาด 1 แก้วเมื่อตื่นนอน จะช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานและเกิดการบีบอุจจาระออก คือในช่วงเวลา 05.00 – 07.00 น.

>ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายในท่าทางที่ช่วยให้ลำไส้เกิดการบีบตัว

>รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำ ในช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น.

>อาการบอกเหตุเตือนว่า ร่างกายต้องการระบบขับถ่ายที่ดี

>>ไม่สดชื่น ง่วงนอนในช่วงเช้า ก่อนเวลาอาหารกลางวัน

>>รู้สึกหิวมากและรับประทานอาหารมื้อกลางวันมากเกินไป

>>มีกลิ่นตัว กลิ่นปาก เนื่องจากมีการขับของเสียออกมาทางลมหายใจและผิวหนัง 

>>มีอาการของโรคริดสีดวงทวารหนัก

>>เสี่ยงกับโรคผนังลำไส้อักเสบ